مشکل در خواندن RSS
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
مهمانان حاضر در سایت: 38
امروز: 3083
هفته جاری: 20971
ماه جاری: 181721
تاکنون: 12692629
 
امام صادق علیه‏السلام :كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمیشود. امام صادق علیه‏السلام : حاكم سزاوار نیست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسیدگى به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته براى كارهایشان. امام علی(علیه السلام):شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده. امام باقر (علیه السلام):از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  معاونت هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري

 

   ×   سرپرست معاونت هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع

   ×   سيدمحمودعسگريان

      w    چارت سازماني

   ×    شرح وظايف و اهداف :

- مطالعه، بررسي و نظارت بر كليه امور مديرت منابع انساني و اداري، رفاهي و استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- مطالعه، بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكـــــــلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني و انعكاس آنها به مراجع ذيربط

- بررسي وضعيت نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي استان و صدور مجوز‌هاي استخدامي بر اساس اختيارات تعويض شده با هماهنگي مراجع ذيربط.

- نظارت بر اجراي كليه امور اداري، ارائه تسهيـــــلات رفـــــــاهي و استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابع بر اساس قوانين و مقررات

- بررسي و پيشنهاد در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نيـاز و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري و جذب و استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.

-  انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان در حدود اختيارات قانوني

- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب و ابلاغي شوراي عالي اداري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت توسعه سرمايه انساني حوزه ستاد وزارت كشور مرتبط با وظايف و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه.

- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداري.

- نظارت بر اجراي سياست‌هاو خط‌مشي‌هاي اداري و مالي و استخدامي در قالب سياست‌هاي كلي.

- نظارت بر اجراي مسائل مـــــالي اعم از نگهــــــداري دفاتر، اعتبارات، هزينه‌ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي بر اساس قوانين و مقررات.

- نظارت بر جمع‌آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام اداري مورد نياز واحدهاي ذيربط و ساير واحدهاي مركزي سازمان.

- ارتباط مستمــــر با مــــعاونت برنــــامه‌ريزي و پشتيباني حوزه ستاد وزارت كشور در چهارچوب سياستها، خط‌مشي‌هاي ابلاغي و دستورالعمل‌هاي مربوط .

- نظارت بر احسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعـمـــــــل‌هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات.

- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه بر اساس برنامه‌هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌هاي بودجه.

- افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازمانــــــــدهي و آموزش‌هاي مناسب در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور .

- تهيه، تنظيم، نظارت و ارزشيابي و اجراي برنامه‌هاي اجــــــــــرايي آموزشي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها با همكاري مراجع آموزشي ذيربط .

- برگذاري دوره‌هاي آموزشي منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي، مشاوران و پيمانكارن با نظام- فني اجرايي در زمينه طرح‌ها و ضوابط و آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه .

- اجراي آييين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .

- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.

- تهيه برنامه‌ها و اجراي ارزشيابي نوبه‌اي كاركنان دولت و برگذاري دوره‌هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه‌هاي ارزشيابي.

- اجراي آيين‌نامه امتحانات و مسابقات استخدامي بر اساس اختيارات تفويض شده.

- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.

- همكاري و هماهنگي در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.

- بررسي و تعيين دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز به منظور بالابردن سطح دانش و مهارت كاركنان با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و مديريت آموزشي مركز.

- تهيه و تنظيم و برگذاري برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي كليه كاركنان استاندراي و واحدهاي تابعه و كليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي و با استفاده از امكانات استان و با هماهنگي واحدهاي ذيربط در مركز.

- همكاري و مساعدت در اجراي دوره‌هاي آموزشي اســـتاني و منطقه‌اي به منظور تعيين اهداف و سياس‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ملي، استاني.

- آموزش بسته‌هاي نرم‌افزار به منظور تسهيل فعاليت واحدهاي مختلف با هماهنگي مديريت آموزش و بورس‌ها و دفتر انفورماتيك و اطلاع‌رساني.

- انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (سيستم‌هاي اطلاعات جغرافياي استاني)GIS.

- ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري معاونت‌هاي مربوط .

- تهيه و بهنگام سازي نقشه‌ها و لايه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز استان‌ها هماهنگ با فعاليت‌هاي سازمان نقشه‌ برداري كشور.

- پيگيــــــــري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول و اصلاحات اداري، توسعه فناوري اطلاعات در نظام اداري، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجراي استان و ارائه گذارش‌هاي  لازم به مراجع ذيربط.

- تهيه الگو و سيستم‌هاي اطلاعاتي لازم متناسب با نيازهاي موجود استان و استانداري.

- ارائه خدمات پشتيباني سخت‌ابزاري به واحدهاي مختلف سازمان.

- طراحي و تهيه بسته‌هاي مناسب نرم‌افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف.

- ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مناسب بمنظور بايگاني، نگهداري و تمركز اسناد و مدارك و اوراق اداري و غيراداري.

- همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پرورش در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.

- نظارت، ارزيابي و اجراي مطالعات و پژوهش‌هاي مورد نياز در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي استان و كشور.

- اتخاذ تدابير و روش‌هاي اجرايي مناسب به منظور ايجاد انگيزه‌هاي لازم در فعاليت‌هاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول و اصلاحات اداري.

- انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در مورد روش‌هاي انجام كار، تنظيم تشكيلات و سازمان تفضيلي و شرح وظايف شاغلين پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجراي استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

- نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجراي استان به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني.

- بررســــــــــي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه‌هاي اجرايي استان در سقف پست‌هاي سازماني مصوب ابلاغي و در چارچوب اختيارات تفويض شده و همكاري با دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي وزارت كشور در ارتباط با وظايف محوله.

- انجام وظايف دبيرخانه‌اي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري استان.

- مراقــــــبت و نظارت بر نحوه اجراي روش‌هاي عمومي دستگاه‌هاي اجرايي استان و روش‌ها و رويه‌هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاه‌هاي مركز توسط دستگاه‌هاي اجراي استان.

- پيگيري و انجام امور مربوط به بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي استان و مسائل و مضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره‌وري ايران.

- نظارت بر انجام كليه فعاليت‌ها و روش‌هاي اداري و تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه.

- نظارت بر چگونگي انجام آئين‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي كار .

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 39949
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.