5 اسفند بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي و روز مهندس

7اسفندولادت حضرت فاطمه زهرا(س)

7اسفندولادت حضرت امام خميني(ره)

14 اسفندروزاحسان ونيکوکاري

15اسفندروزدرختکاري

17اسفندولادت امام محمدباقر(ع)

19اسفندشهادت امام علي النقي الهادي(ع)

26اسفندولادت حضرت امام محمدتقي(ع)

29اسفندولادت حضرت امام علي(ع)

29اسفندروزملي شدن صنعت نفت ايران

 
مشکل در خواندن RSS
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
مهمانان حاضر در سایت: 7
امروز: 4813
هفته جاری: 29790
ماه جاری: 227879
تاکنون: 12290082
 
امام صادق علیه‏السلام :كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمیشود. امام صادق علیه‏السلام : حاكم سزاوار نیست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسیدگى به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته براى كارهایشان. امام علی(علیه السلام):شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده. امام باقر (علیه السلام):از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  معاونت هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري

 

   ×   سرپرست معاونت هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع

   ×   سيدمحمودعسگريان

      w    چارت سازماني

      w     مرکز برنامه ريزي ، نوسازي و توسعه فنآوري اطلاعات

     w    اداره کل امور اداري و مالي

     w    دفتر امور سرمايه گذاري 

    w     دفتر هماهنگي امور اقتصادي

   ×    شرح وظايف و اهداف :

- مطالعه، بررسي و نظارت بر كليه امور مديرت منابع انساني و اداري، رفاهي و استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- مطالعه، بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكـــــــلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني و انعكاس آنها به مراجع ذيربط

- بررسي وضعيت نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي استان و صدور مجوز‌هاي استخدامي بر اساس اختيارات تعويض شده با هماهنگي مراجع ذيربط.

- نظارت بر اجراي كليه امور اداري، ارائه تسهيـــــلات رفـــــــاهي و استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابع بر اساس قوانين و مقررات

- بررسي و پيشنهاد در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نيـاز و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري و جذب و استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.

-  انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان در حدود اختيارات قانوني

- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب و ابلاغي شوراي عالي اداري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت توسعه سرمايه انساني حوزه ستاد وزارت كشور مرتبط با وظايف و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه.

- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداري.

- نظارت بر اجراي سياست‌هاو خط‌مشي‌هاي اداري و مالي و استخدامي در قالب سياست‌هاي كلي.

- نظارت بر اجراي مسائل مـــــالي اعم از نگهــــــداري دفاتر، اعتبارات، هزينه‌ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي بر اساس قوانين و مقررات.

- نظارت بر جمع‌آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام اداري مورد نياز واحدهاي ذيربط و ساير واحدهاي مركزي سازمان.

- ارتباط مستمــــر با مــــعاونت برنــــامه‌ريزي و پشتيباني حوزه ستاد وزارت كشور در چهارچوب سياستها، خط‌مشي‌هاي ابلاغي و دستورالعمل‌هاي مربوط .

- نظارت بر احسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعـمـــــــل‌هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات.

- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه بر اساس برنامه‌هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌هاي بودجه.

- افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازمانــــــــدهي و آموزش‌هاي مناسب در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور .

- تهيه، تنظيم، نظارت و ارزشيابي و اجراي برنامه‌هاي اجــــــــــرايي آموزشي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها با همكاري مراجع آموزشي ذيربط .

- برگذاري دوره‌هاي آموزشي منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي، مشاوران و پيمانكارن با نظام- فني اجرايي در زمينه طرح‌ها و ضوابط و آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه .

- اجراي آييين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .

- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.

- تهيه برنامه‌ها و اجراي ارزشيابي نوبه‌اي كاركنان دولت و برگذاري دوره‌هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه‌هاي ارزشيابي.

- اجراي آيين‌نامه امتحانات و مسابقات استخدامي بر اساس اختيارات تفويض شده.

- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.

- همكاري و هماهنگي در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.

- بررسي و تعيين دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز به منظور بالابردن سطح دانش و مهارت كاركنان با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و مديريت آموزشي مركز.

- تهيه و تنظيم و برگذاري برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي كليه كاركنان استاندراي و واحدهاي تابعه و كليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي و با استفاده از امكانات استان و با هماهنگي واحدهاي ذيربط در مركز.

- همكاري و مساعدت در اجراي دوره‌هاي آموزشي اســـتاني و منطقه‌اي به منظور تعيين اهداف و سياس‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ملي، استاني.

- آموزش بسته‌هاي نرم‌افزار به منظور تسهيل فعاليت واحدهاي مختلف با هماهنگي مديريت آموزش و بورس‌ها و دفتر انفورماتيك و اطلاع‌رساني.

- انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (سيستم‌هاي اطلاعات جغرافياي استاني)GIS.

- ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري معاونت‌هاي مربوط .

- تهيه و بهنگام سازي نقشه‌ها و لايه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز استان‌ها هماهنگ با فعاليت‌هاي سازمان نقشه‌ برداري كشور.

- پيگيــــــــري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول و اصلاحات اداري، توسعه فناوري اطلاعات در نظام اداري، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجراي استان و ارائه گذارش‌هاي  لازم به مراجع ذيربط.

- تهيه الگو و سيستم‌هاي اطلاعاتي لازم متناسب با نيازهاي موجود استان و استانداري.

- ارائه خدمات پشتيباني سخت‌ابزاري به واحدهاي مختلف سازمان.

- طراحي و تهيه بسته‌هاي مناسب نرم‌افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف.

- ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مناسب بمنظور بايگاني، نگهداري و تمركز اسناد و مدارك و اوراق اداري و غيراداري.

- همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پرورش در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.

- نظارت، ارزيابي و اجراي مطالعات و پژوهش‌هاي مورد نياز در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي استان و كشور.

- اتخاذ تدابير و روش‌هاي اجرايي مناسب به منظور ايجاد انگيزه‌هاي لازم در فعاليت‌هاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول و اصلاحات اداري.

- انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در مورد روش‌هاي انجام كار، تنظيم تشكيلات و سازمان تفضيلي و شرح وظايف شاغلين پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجراي استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

- نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجراي استان به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني.

- بررســــــــــي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه‌هاي اجرايي استان در سقف پست‌هاي سازماني مصوب ابلاغي و در چارچوب اختيارات تفويض شده و همكاري با دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي وزارت كشور در ارتباط با وظايف محوله.

- انجام وظايف دبيرخانه‌اي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري استان.

- مراقــــــبت و نظارت بر نحوه اجراي روش‌هاي عمومي دستگاه‌هاي اجرايي استان و روش‌ها و رويه‌هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاه‌هاي مركز توسط دستگاه‌هاي اجراي استان.

- پيگيري و انجام امور مربوط به بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي استان و مسائل و مضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره‌وري ايران.

- نظارت بر انجام كليه فعاليت‌ها و روش‌هاي اداري و تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه.

- نظارت بر چگونگي انجام آئين‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي كار .

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 39313
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.