فهرست خدمات

عنوان خدمت کلان زیر خدمت نحوه ارائه زیر خدمت      شناسه            راهنمای استفاده از زیرخدمت لینک صفحه دریافت خدمت پرسش های متداول(FAQ) بیانیه توافق(SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص   آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص) حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری
ارائه خدمات آموزشی در استان آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا   غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور روستایی و شوراها
آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها   غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info  

دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081) 

 

آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports     اداره کل مدیریت بحران
 مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان  غیرحضوری  شناسه   1325964620 custom reports  1328276311 Info    دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)  
تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)  
تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081) 
تایید بودجه شهرداری ها حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081) 
تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها در استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور روستایی و شوراها
تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور روستایی و شوراها
تأیید حسابرسی دهیاری‌ها حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور روستایی و شوراها
تأیید حکم دهیاران حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی حضوری شناسه     1328276311 Info  

 

دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)

تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور روستایی و شوراها
شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور روستایی و شوراها
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری
خدمات امور مدیریت بحران در استان ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل مدیریت بحران
پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل مدیریت بحران
صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل مدیریت بحران
نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل مدیریت بحران
هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل مدیریت بحران
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین حضوری شناسه     1328276311 Info    
نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور زنان و خانواده
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور زنان و خانواده
رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر امور زنان و خانواده
پاسخ به استعلامات حوزه استان پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 دریافت و رسيدگي به شكايات  

 دریافت و رسيدگي به شكايات انتخابات  غیرحضوری  شناسه 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 38256037 (081)
پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان حضوری شناسه     1328276311 Info    دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی38256005 (081)
 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان   غیرحضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی38256005 (081)
رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی38256005 (081)
رسیدگی به شکایات مناقصات استانی حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی38256005 (081)
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی38256005 (081)
 سازمان های مردم نهاد     رسيدگي به شکايات از سازمانهاي مردم نهاد  غیرحضوری   1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی-خانم نریمان 38256044(081)
  صدور مجوز تاسیس سمن ملی و استانی(صدور پروانه)    غیرحضوری شناسه  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی-خانم نریمان

38256044 (081)

تطبیق پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد     غیرحضوری   1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی-خانم نریمان

38256044 (081)

نظارت بر برگزاری مجامع عمومي و اعلام به ثبت شرکتها      غیرحضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی-خانم نریمان 38256044(081) 
تسهیل روند صدور شعب تابعیت فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان   غیرحضوری شناسه 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی-خانم نریمان 38256044(081) 
شوراها     ثبت ، تطبیق و پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها     غیرحضوری    1324748507 search b 1325964620 custom reports     دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081) 
ثبت شناسه برای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها      غیرحضوری    دربستر اینترنت و با openVpn وزارت کشور توسط کارشناس فرمانداری درخواست ثبت انجام می شود  1325964620 custom reports     دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081) 
رسيدگي به پيشنهادات هيأت هاي حل اختلاف استان ها در مورد انحلال شورای شهر (ماده 91 قانون شوراها)                غیرحضوری     1325964620 custom reports     دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081) 
 رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري   غیرحضوری   شناسه 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 38256037 (081) 
امور اتباع و مهاجرین خارجی        صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی حضوری شناسه  1324748507 search b   1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to  دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048 (081)
صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی حضوری شناسه      1328276311 Info   دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048 (081)
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی حضوری شناسه      1328276311 Info    دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048 (081)
 اعطاي تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی   حضوری  شناسه 1324748507 search b   1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048 (081) 
صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسط سازمانهاي غیردولتی (داخلی و بین المللی)     حضوری شناسه      1328276311 Info   دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048 (081) 
 تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع   حضوری شناسه  1324748507 search b   1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048 (081) 
 صدور و تمديد مجوز فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي در امور پناهندگان جمعي در ج.ا.ا   حضوری شناسه  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف  حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی غیرحضوری  شناسه   1325964620 custom reports     اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی غیرحضوری  شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
صدور یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی غیرحضوری  شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل امنیتی ، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی-آقای حمیدی 38255048(081) 
مراحل انتخابات    ثبت نام داوطلبين انتخابات واعلام فهرست نامزد هاي تاييد شده  در استان غیرحضوری  شناسه  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
اخذ رأی و اعلام هویت رأی دهندگان در استان حضوری  شناسه 1324748507 search b از طریق دستگاه احراز هویت و صندوق های غیرحضوریی    1324746304 stock task assigned to  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)
 اعلام نتايج انتخابات در استان غیرحضوری   شناسه 1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
احزاب و تشکل های سیاسی          صدور پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیتها  غیرحضوری شناسه  1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
صدور مجوز تاسیس شعبه احزاب در سطح مرکز استان   غیرحضوری    1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
نظارت بر مجامع عمومی سالیانه احزاب و تشکلهای سیاسی (کنگره)  غیرحضوری    1324748507 search b 1325964620 custom reports      دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)
صدور مجوز راهپیمایی   غیرحضوری   1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
صدور مجوز برگزاری تجمعات و مراسم در مکان مسقف در استان  غیرحضوری شناسه    1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
ائتلاف احزاب   غیرحضوری     1325964620 custom reports      دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)
صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان و شهرستانها  غیرحضوری شناسه  1324748507 search b 1325964620 custom reports   1324746304 stock task assigned to  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)
رسیدگی به شکایات از احزاب و تشکلهای سیاسی   غیرحضوری   1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info    دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)
نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان  غیرحضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)  

 

صدور یا تمدید پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت انجمن اقلیت های دینی    غیرحضوری  شناسه 1324748507 search b 1325964620 custom reports 1328276311 Info 1324746304 stock task assigned to دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
انحلال پروانه انجمن های اقلیت های دینی  غیرحضوری    1324748507 search b 1325964620 custom reports     دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081) 
درخواست تاسیس دفاتر شهرستانی انجمن های اقلیتهای دینی  غیرحضوری     1324748507 search b 1325964620 custom reports    

 دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری38256037 (081)

گزینش رسیدگی به شکایات گزینش   غیرحضوری  شناسه     1328276311 Info  1324746304 stock task assigned to   
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان حضوری شناسه     1328276311 Info   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان غیرحضوری  شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info    
راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان غیرحضوری  شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info    
راهبری خدمات رفاهی زائرین استان غیرحضوری  شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info    
ساماندهی زائرین اربعین استان حضوری شناسه     1328276311 Info    
ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info    
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان تایید مراکز ثقل استان حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل پدافند غیر عامل
تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل پدافند غیر عامل
صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل پدافند غیر عامل
نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان حضوری شناسه     1328276311 Info   اداره کل پدافند غیر عامل
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل غیرحضوری شناسه   1325964620 custom reports 1328276311 Info   اداره کل پدافند غیر عامل
 خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی)  خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی)   حضوری شناسه      1328276311 Info    دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان غیر حضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info    
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر غیر از کلانشهرها غیر حضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان غیر حضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان غیر حضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان رسیدگی به تخلفات دهیاران حضوری شناسه      1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش غیرحضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا حضوری شناسه      1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها حضوری شناسه      1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان غیرحضوری شناسه    1325964620 custom reports 1328276311 Info   دفتر امور شهری و شوراها 38256030 (081)
  

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

تاریخ بروز رسانی سایت

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی