دفترفنی،امورعمرانی وحمل ونقل وترافيک

مديرکل دفترفني،امورعمراني وحمل ونقل وترافيک

ایوب اسداللهی

d1bb4ad5eaf51cc75769122d22b724a0.jpg

شرح وظایف:

۱- تهیه و پیگیری تصویب طرح های هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها
۲- انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرت های طرحهای هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت.
۳- نظارت عالیه و روند اجرای تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای توسعه شهری.
۴- عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۵٫
۵- انجام امور محوله در اجرای بندهای ب و هـ ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند.
۶- انجام امور دبیرخانه ای هیأت رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.
۷- ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چارچوب وظایف شورای فنی استان و تصمیم گیری در این خصوص.
۸- نظارت عالیه در تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.
۹- نظارت عالیه در شهرداری ها و دهیاری های استان در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی، عمرانی و تفکیک اراضی و ارائه راهنمایی های لازم در مطابقت کامل با طرح های مصوب شهری و روستایی.
۱۰- نظارت فنی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارایه گزارش لازم به دبیرخانه شورای فنی و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
۱۱- مطالعه و بررسی به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.
۱۲- همکاری در ارسال دستورالعمل های قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارائه آن به شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرا.
۱۳- نظارت عالیه و اظهار نظر در مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها.
۱۴- نظارت و پیگیری لازم بر دستگاه های اجرایی در زمینه تأمین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.
۱۵- هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات در صورت نیاز.
۱۶- همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه بر تطبیق موازین در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.
۱۷- ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.
۱۸- نظارت عالیه در اجرای برنامه های عمرانی (احداث، مرمت، نگهداری و بهره برداری) و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاه های اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی.
۱۹- عضویت و مشارکت در جلسات کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در آن شرکت نماید.
۲۰- انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیأت ۴ نفره استان موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
۲۱- تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل های منبحث از آن.
۲۲- شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های کارشناسی مربوط آن.
۲۳- نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استان های مشمول موضوع مصوبه سال ۱۳۹۳ هیأت وزیران.
۲۴- همکاری و نظارت بر ارتقاء کیفیت زیست محیطی کلان شهرها از طریق کارگروه کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی (استان های مشمول).
۲۵- نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت و ساز براساس آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال ۱۳۹۱٫
۲۶- کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز موضع کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و انجام امور دبیرخانه های مربوطه.
۲۷- نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان ها و شریان های حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۲۸- بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها از طریق اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب.
۲۹- بررسی و نظارت بر تملک و آزادسازی نوار ۶۰ متر و طرح های سواحل در استان های ساحلی موضوع ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن.
۳۰- نظارت عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد شهری و ارایه گزارش های مربوطه به مقامات مافوق.
۳۱- همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارش های لازم از دبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه ۱۳۸۵ هیأت وزیران.
۳۲- شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جلمه آلودگی ناشی از منابع آب و خاک، گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و بهره برداری پایدار از تالاب ها، منابع طبیعی و … و تعامل با سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان در این خصوص.
۳۳- نظارت بر تهیه، تصویب و اجرای طرح های جداسازی آب شرب از فضای سبز.
۳۴- انجام کلیه امور محوله از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوع بند ۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران.
۳۵- عضویت درکمیسیون تصویب و تغییرات طرح های هادی روستایی موضوع بند ف ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه.
۳۶- انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.
۳۷- ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها، سازمان ها و واحدهای ارائه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری.
۳۸- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای واصله از شرکت ها و سازمانهای حمل و نقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارایه به مراجع ذیربط.
۳۹- انجام هماهنگی های لازم بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.
۴۰- ارایه مشورت های لازم و انجام کارشناسی های امور حمل و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات، کمیسیون ها، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان.
۴۱- بررسی و مطالعه بریا تعیین تعداد وسایل نقل همگانی مورد نیاز استان.
۴۲- برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و تخصصی استان مرتبط با حمل و نقل و ترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات،      نوآوری ها، استانداردها.
۴۳- اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک در استان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و مراجع دیربط.
۴۴- اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی مصوب ۲/۷/۷۴ هیأت وزیران)
۴۵- تهیه و توزیع بکارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری، رعایت آیین نامه ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه.
۴۶- پیگیری تحقق طرح ها توسعه فضای سبز و جنگل های واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها.
۴۷- نظارت بر انجام امور مربوط به هماهنگی و پیگیری ستاد مناسب سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی- حرکتی.
۴۸- هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری اراضی به دستگاه های دولتی خارج از محدوده)

تلفن تماس:

38256024-5

نمابر:

38256024

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

تاریخ بروز رسانی سایت

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی